Легализација > Фирме и услуге

Фирме и услуге


Да би вам сањили лутање и олакшали проналажење  архитеката, геодета и осталих који могу да вам бити потребни у овом поступку (технички извештај, геодетски снимак објекта на копији плана парцеле, записник о извршеном вештачењу, пројекат изведеног објекта),  овде дајемо списак њихових контаката:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 
   
Архитектура:  
   
 
Београд:


 
 
   
чачак: 
   
Инжењеринг а.д.     032.34.52.33
    ing@eunet.rs
  
   
Геодетске услуге:  
   
Ниш:  
   
Гео систем плус д.о.о.  018. 29.19.12 
018.29.19.13   geosistem@geosistem.co.rs
  
   
Београд:  
   
" GEOKOM " d.o.o.011.2.2.708
063.2.5.31 gekom@eunet.rs
 - геодетски снимак објекта за потребе легализације,
  
   - геодетски снимак објекта за упис права својине на објектима изграђеним без грађевинске дозволе по закону о
  
  посебним условима,

 
   - технички извештај о стању објекта, записник о вештачењу-фотографије објекта.